24 jan, 11:34
2015
Algemeen
Ingezonden

Gemeenten niet akkoord met overname HH Pantein-Vivent

Vandaag heeft de meerderheid van de betrokken gemeenten in Noordoost-Brabant het voorstel van ZuidZorg om Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent (HHPV) uit Uden over te nemen afgeslagen. De gemeenten gaan de huishoudelijke hulp nu onderbrengen bij andere aanbieders die in de regio Noordoost-Brabant actief zijn. ZuidZorg betreurt het besluit van de betrokken gemeenten zeer.

Continuïteit Op 14 januari 2015 is HHPV officieel failliet verklaard. ZuidZorg was voornemens alle ca. 6.000 cliënten van HHPV over te nemen. Met de uitbreiding van het werkgebied naar Noordoost-Brabant verwachtte ZuidZorg een groei te behalen die de continuïteit van de huishoudelijke hulp van de organisatie zou kunnen blijven waarborgen. De overname zou behoud van werk hebben betekend voor ca. 80% van de huidige medewerkers van HHPV in de regio’s ’s-Hertogenbosch, Oss, De Meijerij en Cuijk/Mill/Grave.

Lokaal en kleinschalig ZuidZorg is de grootste thuiszorgorganisatie in Zuidoost-Brabant. Naast hulp thuis, biedt ZuidZorg daar ook zorg thuis, kraam- en jeugdgezondheidszorg, hulpmiddelen en dieetadvies. De organisatie werkt met kleine lokale teams waarvan de medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan hun cliënten. Deze manier van werken wilde ZuidZorg ook introduceren in Noordoost-Brabant. Het stelt medewerkers in staat om hun cliënten ‘op maat’ te helpen en zorgt voor een hogere tevredenheid over hun werk.