17 jan, 17:06
2015
Algemeen
Ingezonden

Faillissement huishoudelijke hulp pantein vivent‏

Huishoudelijke Hulp onbetaalbaar geworden voor Pantein-Vivent

Faillissement onafwendbaar maar alternatief van ZuidZorg nabij Landelijke bezuinigingen op het gebied van huishoudelijke hulp hebben de bedrijfsvoering voor Pantein/Vivent (HHPV) onbetaalbaar gemaakt. Om die reden is vandaag een faillissement aangevraagd. Een andere zorgpartij, ZuidZorg, zal hoogstwaarschijnlijk de dienstverlening overnemen.

Effecten gewijzigd beleid De ontstane situatie bij HHPV is een direct gevolg van bezuinigingen in de zorg. Door landelijke en lokale politieke besluitvorming hebben gemeenten te maken met afnemende budgetten waardoor minder uren worden afgenomen en vergoedingen voor dienstverlening op dit moment lager zijn dan de salarisrechten van medewerkers.

Gestreden voor dienstverlening en banen Afgelopen twee jaar hebben medewerkers en bestuur gestreden voor behoud van dienstverlening en werkgelegenheid. De verwachting was dat HHPV door het akkoord met de vakbonden, ontslag van een gedeelte van het personeel en een loonsverlaging, tot een kostendekkende dienstverlening konden komen. Helaas bleken de maatregelen niet toereikend om de verliesgevende situatie om te buigen.

Alternatief voor klanten en medewerkers De afgelopen weken heeft Pantein-Vivent onder begeleiding van een stille bewindvoerder, de heer mr. drs. F.P.G. Dix van Turnaround Advocaten, naar de best mogelijke oplossing voor 6.100 klanten en 1.800 medewerkers gezocht. Na een zorgvuldige marktverkenning is een deskundige partij gevonden die het werk en een aanzienlijk deel van het personeel kan overnemen. Hierdoor lijkt een oplossing voor klanten en veel werknemers nabij.

ZuidZorg neemt dienstverlening en medewerkers over Vanaf 1 februari 2015 is ZuidZorg voornemens de diensten van HHPV over te nemen. De gemeenten lijken hier positief tegenover te staan, maar de colleges van B&W moeten hier nog wel formeel mee instemmen. ZuidZorg is een thuisorganisatie uit Zuidoost-Brabant met ruime ervaring met thuiszorg, waaronder huishoudelijke hulp. ZuidZorg is bereid om alle dienstverlening vanaf 1 februari van HHPV over te nemen. Ruim 80% van de medewerkers krijgt een vast contract aangeboden van ZuidZorg, rekening houdend met de nieuwe beleidskaders. Zo kunnen klanten grotendeels hun vaste hulp behouden en medewerkers hun werk. Tot eind januari blijft de situatie zoals het nu is. Klanten en medewerkers worden de komende dagen uitgebreid over de veranderingen geïnformeerd.

Zorg van Pantein en Vivent Het faillissement heeft alleen betrekking op huishoudelijke hulp van HHPV. De overige diensten van zowel Pantein als Vivent, zoals verpleging en verzorging (thuiszorg), kraamzorg, zorgcentra en het Maasziekenhuis Pantein, ondervinden geen gevolgen van het faillissement.