10 okt, 10:05
2017
Vakredactie
Financieel
Huub Derksen

Een huis kopen, maar niet getrouwd?

Samenwoners hebben een samenlevingscontract nodig, maar zeker ook een testament. Jullie moeten namelijk wel elkaars erfgenamen zijn. Partners kiezen er soms voor om te trouwen, omdat als samenwoners een huis kopen veel gedoe is. Voor gehuwden is het wettelijk namelijk veel beter geregeld. Het is voor samenwoners belangrijk om alles goed op papier te zetten voordat er een huis wordt gekocht. Er zijn namelijk een aantal valkuilen waar je echt niet in wilt trappen.


Stel een samenlevingscontract op

Gezamenlijk een huis kopen vraagt om een goede vastlegging van de onderlinge rechten en plichten. In het contract kunnen de parters vastleggen welke bezittingen van wie zijn en hoe de vaste lasten verdeeld worden. Bij het kopen van een huis is een verblijvingsbeding van groot belang. Hierin kunnen partners vastleggen dat bij overlijden van één van de partners de bezittingen van de overledene overgaan op de langstlevende partner. Dit klinkt als een oplossing voor het erfrecht, maar dat is helaas niet het geval. Daar is een testament voor nodig. Een samenlevingscontract kan ook belangrijk zijn voor het krijgen van partnerpensioen na overlijden van de partner.


Maak je partner jouw erfgenaam met een testament

In de wet is vastgelegd wie de wettelijke erfgenamen zijn. Na overlijden gaan de bezittingen over naar de huwelijkspartner of geregistreerde partner en naar de kinderen van de overledene. Als deze er niet zijn komen de ouders en de broers en zussen van de overledene in beeld. Samenwoners komen in dit verhaal niet voor. Dit kan grote gevolgen hebben. Bij overlijden gaat onder andere de helft van het gezamenlijk gekochte huis bijvoorbeeld naar de ouders. De ouders worden ook aangeslagen voor het betalen van erfbelasting. Samenwoners moeten alleen al om deze reden een testament opstellen.


Wat gaat er met het huis gebeuren na het uit elkaar gaan?

Samen een huis kopen maakt het samenwonen minder vrijblijvend. Een huis is bij het verbreken van de relatie niet eenvoudig te verdelen. Als een huis op twee inkomens is gekocht, moet het huis normaal gesproken verkocht worden bij het verbreken van de relatie. Dit soort situaties kun je voorkomen door het kopen van een huis op één inkomen. Bij het verbreken van de relatie kan de partner waarvan het salaris meegenomen is bij de aankoop het huis op naam krijgen en er blijven wonen. Partners kunnen wel gewoon gezamenlijk de eigenaar zijn. De vertrekkende partner moet bij uit elkaar gaan wel uitgekocht worden.


Zorg dat de zaken goed geregeld zijn bij het kopen van een huis. Het gaat om een kostbare aankoop met grote financiële gevolgen voor de eigenaren!

Mocht je er zelf niet helemaal uit komen, win dan tijdig advies hierover in.