VWGNijhof accountants en belastingadviseurs B.V.

Weer een plukje aanvullende tijdelijke noodmaatregelen
27 April 2020

Op aandringen van de Kamer heeft Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een kamerbrief aanvullende tijdelijke noodmaatregelen bekend gemaakt. Ze worden wettelijk doorgevoerd met een apart wetsvoorstel binnen de belastingplannen 2021. Voorafgaand komt er nog een beleidsbesluit.

Aanvullende tijdelijke noodmaatregelen

Het gaat om de volgende maatregelen:

  1. verlaging gebruikelijk loon
  2. versoepeling urencriterium
  3. verhoging vrije ruimte WKR
  4. vorming fiscale coronareserve
  5. uitstel ingang wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap
  6. tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen zonder gevolgen voor de eigen woningregeling

Wij lichten de aanvullende maatregelen hierna kort toe.

Verlaging gebruikelijk loon

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die werkt voor zijn of haar BV(‘s) moet loon uit die BV(‘s) genieten. Dat gebruikelijk loon moet ook worden uitbetaald wanneer de omzet of winst van de BV tijdelijk wat lager is.

In verband met de coronacrisis wordt nu echter toegestaan dat de DGA een loon geniet dat evenredig aan de omzet lager is. De praktische uitwerking zal gelijk zijn aan die tijdens de kredietcrisis in 2009.

Eerder is al goedgekeurd dat de uitbetaling van het loon naar het einde van 2020 wordt doorgeschoven. Zie ons artikel Loon dga tijdelijk omlaag.

Versoepeling urencriterium

Ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, maatschap VOF) hebben recht op de ondernemersfaciliteiten als ze in een kalenderjaar 1.225 (of meer) uren aan hun onderneming besteden (urencriterium).

Ondernemers die door de coronacrisis tijdelijk minder uren aan hun onderneming besteden, worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geacht wekelijks tenminste 24 uren aan hun onderneming te hebben besteed. Het aantal van 24 uren per week wordt gevonden door 1.225 uren te delen door 52 weken.

Verhoging vrije ruimte WKR

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd over de eerste € 400.000 van de loonsom. Dit deel van de vrije ruimte bedraagt in 2020: 1,7%. Dit wordt 3%.

Deze verruiming biedt werkgevers extra ruimte voor het belastingvrij aan hun werknemers verstrekken van bijvoorbeeld een bloemetje of cadeaubon. Zie voor een korte uitleg van de WKR onder andere ons artikel WKR-forfait naar 1,7%

Fiscale coronareserve

De fiscale coronareserve is een noviteit in het Nederlandse belastingrecht. Deze reserve mag in 2019 door belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting worden gevormd voor het bedrag van het in 2020 te verwachten verlies (maar maximaal voor de in 2019 gerealiseerde winst, zonder rekening te houden met de coronareserve).

Op deze manier wordt het verlies van 2020 veel eerder al verrekend met de winst van 2019. Via een verzoek om een nadere voorlopige aanslag over 2019 kan de verrekening van het verlies al op korte termijn worden gerealiseerd.

De exacte voorwaarden voor de fiscale coronareserve volgen op korte termijn.

Wetsvoorstel excessief lenen

De ingang van het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt verschoven van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. De eerste peildatum komt daarmee op 31 december 2023 te liggen. Of komt van uitstel uiteindelijk ….. afstel?

We beschrijven dit wetsvoorstel in ons artikel Bestrijding van excessief lenen van de eigen BV. Dit betreft de versie die ter internetconsultatie is neergelegd. Het wetsvoorstel is op dit moment nog niet ingediend bij het Parlement.

Tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen

Voor eigen woningleningen afgesloten op of na 1 januari 2013 geldt de aflossingseis. Tijdelijk uitstel van betalingen op deze leningen leidt er dan ook in het algemeen toe dat de rente niet langer als eigen woningrente mag worden afgetrokken.

Om dit te voorkomen, komen er twee goedkeuringen:

  • het zo snel mogelijk na afloop van de uitstelperiode (die maximaal 6 maanden mag duren) vaststellen van een nieuw annuïteitenschema;
  • toestaan dat van de lening wordt afgesplitst het deel van de aflossingsachterstand, dat vervolgens afhankelijk van de draagkracht van de betreffende woningeigenaar kan worden afgelost.

Deze goedkeuringen zullen gelden voor mensen die zich tussen 12 maart 2020 en 30 juni 2020 melden bij hun geldverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan.

 

Het bericht Weer een plukje aanvullende tijdelijke noodmaatregelen verscheen eerst op VWG Nijmegen en Wijchen.


» Ga naar de link
Contactgegevens
VWGNijhof accountants en belastingadviseurs B.V.
Saltshof 10-14
6604 EA Wijchen