Stichting Leefbaar Venhorst

Oproep Zorgteam Venhorst
1 November 2021
Stichting leefbaar Venhorst wil in navolging van het Zorgteam in Elsendorp, verkennen of een dergelijk initiatief ook in Venhorst haalbaar is. Het idee is dat het zorgteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden die wonen in Venhorst en zorg bieden aan inwoners van Venhorst.

Een ambitieus idee. Zeker in deze tijd van personele schaarste. Maar zeker de moeite van het proberen waard.

Ben je nieuwsgierig? Kom dan op 15 november om 20.00 uur naar onze vrijblijvende informatiebijeenkomst in MFC de Horst. Meld je hiervoor aan via mail: leefbaarvenhorst@gmail.com of bij Anja van der Heijden penavdh@gmail.com of via de app telefoonnummer: 06-13615445

Tijdens deze bijeenkomst wordt door leden van het Zorgteam Elsendorp uitleg gegeven hoe zij werken en worden ondersteund door Zorgmed .

Namens werkgroep zorg Leefbaar Venhorst
Anja van der Heijden
Contactgegevens
Stichting Leefbaar Venhorst
Ringbaan 35
5428 GP Venhorst

Geadopteerd door: