31 jan, 13:54
2015
Algemeen
Ingezonden

Uitbreiding voorzieningen voor hartpatiënten Maasziekenhuis

BEUGEN - Vanaf april is er een extra voorziening voor hartpatiënten uit de regio die al onder behandeling staan van cardiologen in het Maasziekenhuis. Wanneer zij denken dat er iets mis is, kunnen zij - zonder tussenkomst van een huisarts - rechtstreeks contact opnemen met het Maasziekenhuis via een speciaal inbelnummer. Hiervoor krijgen zij een zogenoemde ‘Free Call Card’.

Indien nodig kunnen zij dan direct terecht bij de ‘Eerste Hart Hulp’, een speciaal gedeelte van de Spoedeisende Hulp, dat momenteel wordt gerealiseerd.

Eerste Hart Hulp Wanneer een hartpatiënt zich telefonisch meldt met een klacht, bijvoorbeeld een hartritmestoornis, vindt telefonisch overleg plaats met de cardioloog. Soms kan de klacht met een aanpassing van de medicatie verholpen worden. Wanneer de cardioloog van mening is dat directe behandeling nodig is, kan de patiënt rechtstreeks terecht op de nieuwe Eerste Hart Hulp. Daar zijn vier bedden beschikbaar voor hartpatiënten.

Op die Eerste Hart Hulp kan meteen de behandeling starten. De patiënt hoeft daarvoor niet meer te worden overgeplaatst naar de Hartbewaking, zoals nu nog wel het geval is. Valt de diagnose mee, dan kan de patiënt meteen weer naar huis. De patiënt kan er ook korte tijd verblijven, of er volgt een definitieve opname. In dat geval verhuist de patiënt wel naar de afdeling Hartbewaking van het Maasziekenhuis.

Groei aantal hartpatiënten Naar verwachting zal het aantal hartpatiënten de komende vijftien jaar met dertig procent stijgen, ook in de regio Land van Cuijk. Met de nieuwe faciliteiten is het Maasziekenhuis voldoende toegerust op deze toename in het aantal patiënten. Zij blijven de best mogelijke zorg ontvangen, die via het inbelnummer en de nieuwe faciliteiten van de Eerste Hart Hulp straks nog beter toegankelijk is.