03 jan, 16:47
2015
Algemeen
Ingezonden

Syntein genomineerd voor de Achmea eerstelijns innovatieprijs 2014

Afgelopen december reikte Achmea de eerstelijns innovatieprijs 2014 uit. Syntein was een van de acht genomineerden die voor deze prijs in aanmerking kwamen. Syntein was genomineerd voor de ontwikkelingen met Positieve Gezondheid en de beschrijving daarvan in het boek 'Gezond Centraal, Opschudding in de gezondheidszorg' van Chantal Walg, wat afgelopen zomer verscheen.

Positieve Gezondheid Een cultuuromslag is nodig, zodat men gaat denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen. Niet ziekte, maar positieve gezondheid dient het gezamenlijk uitgangspunt te zijn voor burgers, patiënten, hulp- en zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars. Af van de regeldruk, maar vooral uitgaan van gedeelde waarden. Dit is waar verschillende partijen in de regio Noordelijke Maasvallei actief aan werken in het Netwerk Positieve Gezondheid. Het boek ‘Gezond Centraal’, geschreven door Chantal Walg, beschrijft de twee grote transformaties die nodig zijn om uiteindelijk gezond te kunnen samenleven. Eén daarvan is het expliciet centraal stellen van gezondheid in plaats van ziekte. Daarnaast is het veranderen van denkrichting noodzakelijk: vanuit die gezondheid in plaats van vanuit het systeem, het zorgstelsel. De regio voert de transformaties uit. Syntein is hierin initiatiefnemer, verbinder en organisator van het Netwerk Positieve gezondheid.

Eerstelijns innovatieprijs 2014 De eerstelijns innovatieprijs 2014 wordt uitgereikt aan de meest innovatieve eerstelijns organisatie. Eerstelijns staat voor de hulp in de zorg die iedereen rechtstreeks (dus zonder verwijzing) kan raadplegen, zoals huisarts, tandarts, diëtist of maatschappelijk werker. Na een voorselectie heeft de jury acht inzendingen geselecteerd. De diversiteit van de inzendingen voor de innovatieprijs is groot. Logopedisten, paramedici, huisartsen, farmacie, eerstelijns diagnostiek, zorggroep en gezondheidscentrum dingen mee.

Over Syntein In de regio Noordelijke Maasvallei hebben de huisartsen (verenigd in een coöperatie) samen met Pantein in 2007 de organisatie voor ketenzorg opgericht; Syntein. Syntein zorgt ervoor dat de zorg voor mensen met een chronische aandoening, zoals Diabetes Mellitus, COPD en VRM, en de zorg voor de groeiende groep kwetsbare ouderen beter tussen de verschillende zorgverleners wordt afgestemd. Met deze zorgverleners worden o.a. afspraken gemaakt over zorgverlening en het toetsen van de kwaliteit van zorg.