07 feb, 11:07
2015
Algemeen
Ingezonden

Nieuwe Toeristisch Manager Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk

Per 1 februari a.s. zal Erik Jansen uit Cuijk worden benoemd in de functie van Toeristisch Manager/Marketeer voor 16 uur per week. Met de toetreding van Erik Jansen tot het RBT Land van Cuijk haalt de organisatie een ervaren manager in huis die in staat is verbindend te werken.

Erik Jansen volgt Erna van de Ven op die op 31 januari 2015 haar rol als kwartiermaker volgens afspraak heeft afgerond. Het RBT Land van Cuijk sluit hiermee de kwartiermaker fase af en gaat verder bouwen aan de toekomst.

In 2014 is het RBT LvC op initiatief van ondernemers in het Land van Cuijk als nieuwe toeristische marketingorganisatie voor de regio neergezet. Het toeristische concept “Land van Cuijk, Land van Heerlijke Ontmoetingen” is in 2014 in de regio uitgerold. Dit alles onder de voortvarende en competente aanvoering van kwartiermaker Erna van de Ven. In een jaar tijd is er veel gerealiseerd: er werd een dertigtal Toeristische Ontmoetingspunten bij ondernemers ingericht, een netwerk van Gidsgroeters opgericht, een nieuwe site werd in de lucht gebracht, een toeristische gids uitgegeven en er werd een verdienmodel neergezet. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met lokale partijen in de vorm van gemeentelijke en thematische platforms die voor hun eigen gebied toeristische producten ontwikkelen en zorgen voor de eigen PR. Het RBT LvC ondersteunt hen daarbij.

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk ondersteunen het RBT LvC. De opdracht voor het RBT LvC is voor de hele regio LvC een sterker toeristisch profiel te ontwikkelen en hiervoor de marketing te verzorgen, met als doel meer bezoekers in het Land van Cuijk te werven. Een van de belangrijkste taken van de nieuwe toeristische manager is het, samen met de toeristische platforms en de ondernemers uit de regio, verder vermarkten van het merk Heerlijke Ontmoetingen.