19 aug, 19:56
2022
Nieuws

Lokale VVD-fracties over asielhotel: 'We leven niet in een dictatuur'

Veel Brabantse fracties van de VVD reageren verbolgen op het kabinetsbesluit om een asielzoekerscentrum in de gemeente Tubbergen te openen, tegen de wil van het lokale bestuur in. Hoewel er bij velen begrip is voor de problemen in de asielopvang, wordt het passeren van de gemeente als ongewenst ervaren. "We leven in een democratie, niet in een dictatuur."

Deze week bleek dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) buiten de wil van de gemeente Tubbergen om een hotel heeft gekocht om 300 asielzoekers onder te brengen. VVD-staatssecretaris Eric van der Burg gaf aan niet uit te sluiten dat er de komende periode vaker op deze manier gehandeld zal worden, om de grote problemen in de asielopvang het hoofd te bieden.

Veel partijgenoten van Van der Burg zijn het daar niet mee eens. De handelwijze roept woede op, zo blijkt uit een rondgang in Brabant van Omroep Brabant.

'Eerlijkere verdeling'
"Dit is een beleid waar wij absoluut niet achter staan en het is natuurlijk ontzettend jammer dat de staatssecretaris dit nodig acht", aldus de VVD Goirle, waar men twijfelt of de situatie wel ernstig genoeg is om dit soort 'draconische' maatregelen te rechtvaardigen. "Het is een slechte zaak als de lokale politiek gepasseerd wordt. We zijn van mening dat door samenwerken meer bereikt wordt dan door dwang", aldus de VVD in Gemert-Bakel.

De VVD Oss noemt de gang van zaken in Overijssel 'niet netjes', maar heeft ook begrip. "We zien ook dat het probleem groot is en dat het Rijk hier actie op moet ondernemen. Als gemeenten niet zelf hun verantwoordelijkheid nemen (in Oss doen we dat wel), moet het Rijk zich wel mengen in een eerlijkere verdeling."

'Dragen ons steentje al bij'
De vraag of het in Brabant net zo ver kan komen als in Tubbergen leeft bij veel fracties, al is niet iedereen er bang voor. Net als in Oss vindt ook de VVD Den Bosch dat de gemeente al verantwoordelijkheid neemt: "We dragen al ons steentje al bij als het gaat om de opvang van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne", aldus een woordvoerder, die om die reden niet verwacht op het vizier van Van der Burg te staan.

De VVD afdeling Boekel-Venhorst is daar een stuk minder van overtuigd. "Het is niet ondenkbaar dat ook onze gemeente hiermee geconfronteerd kan worden."

Dictatuur
In Boekel zijn ze sowieso het meest uitgesproken over partijgenoot Van der Burg. "Vanuit het liberale gedachtengoed van de VVD is het onbestaanbaar en daarmee ongehoord dat de staatssecretaris zowel provinciaal of lokaal de politiek overruled", vindt de fractie.

Over de uitspraak dat dit mogelijk vaker gaat gebeurden is de afdeling Boekel-Venhorst ook helder. Ze noemen het 'een dreigement'. "Zeer ongepast. Wij leven in een democratie en niet in een dictatuur."

Asielstop
Net als de VVD Goirle is ook de VVD in Boekel voor een totale asielstop. Zo ver willen de andere afdelingen die we spraken niet gaan, wel wordt een tijdelijke stop op meerdere plekken voorgesteld. Al is zoiets aan Den Haag, en niet aan de lokale politiek.


Lees het hele bericht van Omroep Brabant »