Guido de Ruiter advieswerk

ZORG VOOR ZORG
13 September 2017
Valegis advocaten organiseert samen met Guido de Ruiter, advies- en procesmanagement, een bijeenkomst waarbij centraal staat de vraag: wat doen we met (psychisch) kwetsbare personen / huurders die niet intramuraal opgevangen kunnen worden?

Tijdens de bijeenkomst zal deze vraag uitgewerkt worden in twee onderdelen:

Guido de Ruiter zal ingaan op de verschillende kwetsbare doelgroepen en hoe de financiering van opvang van deze doelgroepen loopt. Aan bod komen onderwerpen zoals: over welke doelgroepen hebben we het, wat hebben deze nodig, hoe komt de financiering tot stand? Ook zal worden stilgestaan bij diverse dilemma’s: is clustering van doelgroepen in een woonomgeving gewenst? En als de opvang niet intramuraal kan plaats vinden, hoe dan wel?
Daniel de Vries van Valegis advocaten zal ingaan op de aanpak van overlast door psychisch kwetsbare personen. Een huurder die overlast veroorzaakt moet zich ofwel alsnog gaan gedragen of hij moet uit zijn woning gezet worden. Indien de bewoner psychisch kwetsbaar is, kan een hulpverlenende instantie betrokken zijn. De samenwerking loopt niet altijd soepel. Tijdens deze bijeenkomst brengen wij de verschillende belangen in kaart om van daaruit te werken naar een beste werkwijze bij de aanpak van overlast door psychisch kwetsbare personen waarbij het doel is: het stoppen van de overlast, zonder dat ontruiming plaats vindt en waarbij de psychisch kwetsbare de hulp krijgt die hij nodig heeft. Aan de orde komen onder andere: scheiding wonen en zorg en de gevolgen voor de op te stellen (huur)overeenkomsten, zorgconvenanten, gedragsaanwijzingen en de “Wet aanpak woonoverlast”.
Deze bijeenkomst is vooral gericht op woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten die regelmatig met deze onderwerpen in aanraking komen.

Tijdens de workshop krijgt u concrete adviezen over de beste werkwijze. Daarnaast is er ruimte voor het onderling delen van ervaringen en het stellen van vragen.

Sprekers

Guido de Ruiter werkt als Zelfstandig Professional op het terrein van Wonen Welzijn en Zorg.
Guido werkt vooral in opdracht van: woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeenten en kennisinstituten. Zie verder zijn website: www.guidoderuiter.nl

Daniël de Vries is gespecialiseerd in het vastgoedrecht /huurrecht. Hij is redactielid van het Tijdschrift HIP (SDU) en is lid van de geschillencommissie Vestia. Regelmatig verschijnt er een publicatie van zijn hand. Daniël is als docent verbonden aan Habitask.

Hoe, waar en wanneer?

Donderdag 28 september 2017 – kantoor Valegis Amsterdam
Maandag 2 oktober 2017 – kantoor Valegis Den Haag
Het programma is als volgt:

Binnenkomst: 14.15 – 14.30 uur
Workshop: 14.30 – 16.00 uur
Napraten: 16.00 uur (+ borrel)

U kunt zich per e-mail aanmelden op het volgende adres workshop@valegis.com. Graag daarbij duidelijk aangeven:

A) de namen van de personen
B) bedrijfsnaam en functie
C) het mobiele nummer waarop wij u kunnen bereiken
D) welke datum u wenst te komen

Aan deelname zijn voor u als (toekomstige) relatie van Valegis en/of Guido de Ruiter geen kosten verbonden.

Hartelijke groeten,

Daniël de Vries
Guido de Ruiter
Thijs Kroese
Roy Rouwen
Andrea de Ruiter

» Ga naar de link
Contactgegevens
Guido de Ruiter advieswerk
Auguste Renoirrade 16
2907 MR Capelle a/d IJssel