Guido de Ruiter advieswerk

Over Guido de Ruiter advieswerk
Wonen, Welzijn en Zorg.
Guido de Ruiter staat voor zelfstandig, onafhankelijk en professioneel advieswerk en procesmanagement op het terrein van wonen-welzijn-zorg. In mijn werk richt ik mij op (organisaties en samenwerkingsverbanden voor) ouderen en mensen met een beperking.

Zowel de 'harde' (vastgoed) als de 'zachte' (mens, zorg en welzijn) kant hebben mijn aandacht. Ik doe niets liever dan mensen en ideeën verbinden, vooral als dat ten goede komt aan ouderen en mensen met een beperking.

Rollen
Woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeenten en kenniscentra met vraagstukken op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg weten mij te vinden als:

adviseur
procesmanager
coach
innovator.
Verbinder van mensen en ideeën, katalysator van innovatieve samenwerking.

Wonen, Welzijn & Zorg integraal bekeken
Vragen op de terreinen Wonen, Welzijn en Zorg vereisen een integrale benadering. Het is een aanpak die leidt tot een betere kwaliteit van leven.
Deze tijd vraagt om keuzes waarbij samenwerking en verbinding tussen organisaties en aanpalende sectoren tot meerwaarde kan leiden.
Samenwerking levert vaak méér op dan verwacht. Dat is dan ook een belangrijk uitgangspunt in mijn werk. Deze kennis deel ik graag en pas ik toe door innovatieve samenwerking te stimuleren en ondersteunen.
Ik wil graag dat mijn opdrachten en projecten maatschappelijk relevant zijn. Dit is het geval wanneer mensen er langduriger zelfstandig door kunnen blijven wonen, ontmoeting gestimuleerd en gefaciliteerd wordt en mensen met een beperking zinvol meedoen in de maatschappij.
Contactgegevens
Guido de Ruiter advieswerk
Auguste Renoirrade 16
2907 MR Capelle a/d IJssel